Dữ liệu

Tổng số: 1007 (1. Hiện vật)

 STTẢnhDân tộcTên hiện vậtKích thướcChất liệuNiên đạiĐịa điểmThông tinGhi chúDạng dữ liệuThời gian tạoThời gian sửa
997 Vò gốm lạc việtĐkm 13 cao27Gốm     07/01/2020 09:51 
996 Vò gốm lạc việtĐkm 9 cao 26Gốm     07/01/2020 09:49 
995 Tranh gốm34x24Gốm   8 cái 06/01/2020 16:2306/01/2020 16:24
994 Tranh gốm23x19Gốm   10 cái 06/01/2020 16:2106/01/2020 16:23
993 Đầu rồng men xanhCao 26Gốm   Chưa đi 06/01/2020 15:5406/01/2020 16:03
992 Lá đề Bồ Tát chìmNgang 12 cao 13Gốm     06/01/2020 15:3906/01/2020 15:55
991 Lá đề Bồ Tát chìmNgang 12 cao 13Gốm     06/01/2020 15:3406/01/2020 15:55
990 Bình xanh lục bảo Đàn lợnDk 25 cao 32Gốm   Chưa đi 06/01/2020 15:3206/01/2020 16:04
989 Bình đỏ đám cưới chuộtDk 27 cao 45Gốm     06/01/2020 15:3106/01/2020 15:56
988 Bình xanh lục bảo thuyềnDk 30 cao 30Gốm   Chưa đi 06/01/2020 15:3006/01/2020 16:04