Dữ liệu

Tổng số: 1007 (1. Hiện vật)

 STTẢnhDân tộcTên hiện vậtKích thướcChất liệuNiên đạiĐịa điểmThông tinGhi chúDạng dữ liệuThời gian tạoThời gian sửa
957La HủTr - 314 (3-3)..     18/12/2019 16:10 
956La HủTr-314(2-3)..     18/12/2019 16:09 
955La HủDần gạo - Tr - 311(1-2)..     18/12/2019 16:09 
954La HủG-320(1-2)..     18/12/2019 16:08 
953La HủDần gạo - Tr - 310 (2-2)..     18/12/2019 16:07 
952HmôngBao dao (G-268(3-4))..     18/12/2019 16:05 
951La Hủdần gạo tr 310..     18/12/2019 16:02 
950La HủDần gạo (Tr-311(2-2))..     18/12/2019 16:01 
949DaoKl - 452 (5-2)..     18/12/2019 16:00 
948La HủTr-314(1-3)..     18/12/2019 16:00