Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

10/11/2017 18:32 135
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”. Triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 8 (năm 1827)

Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”. Triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 8 (năm 1827)


Chia sẻ::