Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Vở học bằng mo tre

04/08/2018
Vở học bằng mo tre

Vở học bằng mo tre của học sinh trường Hàn Thuyên(Bắc Ninh) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Đèn, học sinh trường Hàn Thuyên (Bắc Ninh)

04/08/2018
Đèn, học sinh trường Hàn Thuyên (Bắc Ninh)

Đèn, học sinh trường Hàn Thuyên (Bắc Ninh) tự chế dùng đi học ban đêm tránh máy bay địch, năm 1951-1954.

Áo, bà Nguyễn Thị Tạo (Phú Thọ)

04/08/2018
Áo, bà Nguyễn Thị Tạo (Phú Thọ)

Áo, bà Nguyễn Thị Tạo (Phú Thọ) làm từ vỏ cây sui để mặc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

04/08/2018
Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng

Tượng phật, nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1958.

Bộ đồ trà

04/08/2018
Bộ đồ trà

Bộ đồ trà, thương binh miền Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1960.

Bộ đồ ăn bằng bạc

04/08/2018
Bộ đồ ăn bằng bạc

Bộ đồ ăn bằng bạc, nhân dân Mông Cổ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1955.

Bức thêu

04/08/2018
Bức thêu

Bức thêu của phụ nữ tỉnh Quảng Trị tặng Đảng Lao động Việt Nam, năm 1960.

Lư sử tử

04/08/2018
Lư sử tử

Lư sử tử, nhân dân Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1959.

Xe ô tô

04/08/2018
Xe ô tô

Xe ô tô mang biển số HN707 do Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

04/08/2018
Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”, đồng, niên hiệu Long Khánh 5, Trần Duệ Tông (năm 1337), phát hiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, năm 1962

Trống đồng Cảnh Thịnh

04/08/2018
Trống đồng Cảnh Thịnh

Trống Cảnh Thịnh, đồng, niên hiệu Cảnh Thịnh 8 triều Tây Sơn (năm 1800)

Bình Kendi

04/08/2018
Bình Kendi

Bình Kendi, gốm, thế kỷ 5-8, văn hóa Óc Eo