Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức nhân sự

+ Ban Giám đốc

+ Các phòng ban

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng phòng

4.39336214

2

Lê Lan Anh

Phó Trưởng phòng

4.38252853

3

Nguyễn Tiến Điệp

Phó Trưởng phòng

4.39336214

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Hoàng Duy Tiến

Trưởng phòng

4.39336370

2

Phạm Thị Đức Trang

Phó Trưởng phòng

4.39330394

3

Lê Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

4.39330021

PHÒNG KẾ HOẠCH

1

Lê Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

4.39336232

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

1

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

4.39336217

2

Nông Văn Tân

Phó Trưởng phòng

4.39336371

PHÒNG NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM

1

Chu Văn Vệ

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

4.39342222

2

Nguyễn Mạnh Thắng

Phó Trưởng phòng

4.39387669

3

Nguyễn Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

4.38254323

4

Nguyễn Ngọc Chất

Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ HIỆN VẬT

1

Đinh Ngọc Triển

Trưởng phòng

4.38242433

2

Đào Lê Quế Hương

Phó Trưởng phòng

4.39335628

3

Ngô Thị Thu Hiền

Phó Trưởng phòng

4.39387737

PHÒNG BẢO QUẢN

1

Nguyễn Thị Hương Thơm

Trưởng phòng

4.39336374

2

Nguyễn Sỹ Nam

Phó Trưởng phòng

4.39378328

3

Vũ Văn Dương

Phó Trưởng phòng

4.39336385

PHÒNG TRƯNG BÀY

1

Nguyễn Quốc Bình

Trưởng phòng

4.39331253

2

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

4.39335451

3

Lê Văn Chiến

Phó Trưởng phòng

4.39387670

PHÒNG GIÁO DỤC, CÔNG CHÚNG

1

Nguyễn Thị Thu Hoan

Trưởng phòng

4.39330020

2

Phạm Thị Mai Thủy

Phó Trưởng phòng

4.39335628

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

1

Tô Thị Thủy Lâm

Trưởng phòng

4.39331756

2

Nguyễn Thị Tường Khanh

Phó Trưởng phòng

4.39335451

PHÒNG TƯ LIỆU, THƯ VIỆN

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

4.39334856

2

Hoàng Ngọc Chính

Phó Trưởng phòng

4.39387671

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Phan Tuấn Dũng

Trưởng phòng

4.39336327

2

Đặng Thị Tuyết Thanh

Phó Trưởng phòng

PHÒNG QUẢN LÝ TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI VÀ KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM

1

Nông Quốc Tuấn

Trưởng phòng

4.39336373

2

Lê Đức Vịnh

Phó Trưởng phòng

4.39378329

PHÒNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

1

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng

4.39387672

2

Vũ Quốc Bảo

Phó Trưởng phòng

4.38261651

PHÒNG BẢO VỆ

1

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng phòng

4.39387673

2

Nguyễn Đỗ Đỗ Hà

Phó Trưởng phòng

4.39387673

3

Trần Thanh Tuyên

Phó Trưởng phòng

4.39340332