Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

#Mã tài liệuTiêu đềDownload
1Bức thư chưa từng được công bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các cháu trại nhi đồng nghệ thuật 1 (8/1947) hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia
2Những chiếc xẻng đá lớn lưu giữ tại Bảo tàng Tỉnh Lạng Sơn